Hudební obor

Hudba vzniká, kombinací interpretačních dovedností, porozumění jejích principů a schopností tvořit a sdílet radost z hudebního prožitku s ostatními. 
Našim cílem je dát žákovi komplexní hudební vzdělání, vést ho k tomu, aby se hudba stala přirozenou a nedílnou součástí jeho života na úrovni posluchače, amatérského hráče či profesionálního hudebníka.
Aby hudba vnesla do jeho života radost a vyšší rozměr.
Přípravné studium I. stupně  (PS)

Určeno žákům ve věku 5 – 6 let v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně.

 • 1 hodina přípravné hudební výchovy (PHV) a 1 hodina hry na hudební nástroj nebo zpěvu
 

Žáci mohou dobrovolně navštěvovat i pěvecký sbor.

PS je ukončeno přijímací zkouškou do 1.ročníku prvního stupně.

 

I. stupeň

Určeno pro žáky od 7 let, délka studia 7 let, 2 až 3 vyučovací hodiny týdně.

 • 1. –  3. ročník 2 hodiny týdně (1 hodina nástroje či zpěvu, 1 hodiny hudební nauky)
 • 4. – 5. ročník 3 hodiny týdně (1 hodina nástroje či zpěvu,  1 hodiny hudební nauky, 1 hodina kolektivní interpretace – tj. hra v souboru, pěvecký sbor, seminář skladby)
 • 6. – 7. ročník 2 hodiny týdně  (1 hodina nástroje či zpěvu, 1 hodina kolektivní interpretace – tj. hra v souboru, pěvecký sbor, seminář skladby)
 

Žáci mohou dobrovolně navštěvovat i více předmětů kolektivní interpretace, a to i v nižších ročnících. 

Studium je ukončeno slavnostním absolventským koncertem.

 

Přípravné studium II. stupně  (PS)

Určeno pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali studium I. stupně.

Ukončeno je přijímací zkouškou do 1.ročníku druhého stupně.

 

II. stupeň

Určeno pro žáky od 14 let, délka studia druhého stupně 4 roky, 2 vyučovací hodiny týdně. 

 • 1.-  4 . ročník  2 hodiny týdně  (1 hodina nástroje či zpěvu, 1 hodina kolektivní interpretace – tj. hra v souboru, pěvecký sbor, seminář skladby)

Žáci mohou dobrovolně navštěvovat i více předmětů kolektivní interpretace.

Studium je ukončeno slavnostním absolventským koncertem.

Předměty kolektivní interpretace

V Kaplici je možné studovat:

 • akordeon
 • bicí nástroje
 • dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, saxofon, trubka, tenor
 • harfa
 • klavír, elektronické klávesové nástroje
 • kytara, basová kytara
 • smyčcové nástroje – housle, violoncello, kontrabas
 • zpěv 

Ve Vyšším Brodě je možné studovat:

 • akordeon
 • dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, 
 • klavír, elektronické klávesové nástroje
 • kytara
 • smyčcové nástroje – housle, violoncello
 • zpěv

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.