Informace o škole

Základní umělecká škola, Linecká 2, Kaplice
KONTATKY:
Kmenová škola v Kaplici

Ředitelka – Mgr. Anežka Opekarová: +420 728 582 727   |   e-mail: reditel@zuskaplice.cz

 
Pobočka Vyšší Brod

Pověřený vedoucí – Vladislav Čížek: +420 777 285 771  |  e-mail: vl.cizek@zuskaplice.cz

Hudební obor: tř. Míru čp. 201
Výtvarný obor: tř. Míru čp. 194
 

Právní forma:

příspěvková organizace s právní subjektivitou
Od 1. 1. 1995 – IČO 60 084 294 – zařazena do sítě škol MŠMT s účinností od 27. 5. 1996 se změnou platnosti od 1. 1. 1999 

Zřizovatel:

Jihočeský kraj 

Statutární orgán:

Ředitelka školy Mgr. Anežka Opekarová   |   e-mail: reditel@zuskaplice.cz

Vymezení pravomoci a působností ŘŠ:

Zodpovídá:
za majetek, k němuž má organizace právo hospodaření, za chod školy / používání razítek, podpisové právo, nakládání s účty ZUŠ…/ 

Rozhoduje:
v právních úkonech, v personálních záležitostech zaměstnanců /dislokace, výkony, OP, MO …/

Schvaluje:
přijímání a odhlašování žáků
Jedná s nadřízenými orgány a partnery školy a vyřizuje stížnosti

Úplné znění zřizovací listiny je ke stažení:

ŠVP:

k nahlédnutí v ředitelně ZUŠ, ve sborovně, na pobočce v učebně V.Čížka a jednotlivé kapitoly u vyučujících.

Klasifikace / ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA:

https://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=2f2b265625d76a6704b08093c652fd79

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.