KKS Kaplice

 Kreativně kompoziční seminář je předmět vhodný pro žáky s větší mírou fantazie, představivosti, tvořivosti a abstraktního myšlení.
Kreativně kompoziční seminář je vyučován v ZUŠ Kaplice od školního roku 2016/2017. Žáci pod vedením učitele píší (komponují) svoje vlastní skladby, které na hodině zapisují v notačním programu na školních počítačích. Věnují se i interpretaci svých skladeb –  zpívají (jednohlas i vícehlas) a hrají na hudební nástroje (zvonkohra, rytmické nástroje …). 
Skladby žáků také reprezentují ZUŠ Kaplice na skladatelských soutěžích nebo soutěžních přehlídkách. Ve školním roce 2021/22  se skladba  „Hvězdná noc” žákyně Julie Šilhanové umístila v  celorepublikové Soutěžní přehlídce v  bronzovém pásmu.

Název předmětu: Kreativně kompoziční seminář
Pobočka: Kaplice
Den výuky: středa 16:25 – 17:10
Vyučuje: Daniel Tácha, DiS. 

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.