Úplata za vzdělání

HUDEBNÍ OBOR:
  • 1700,- Kč/pololetí

 

VÝTVARNÝ OBOR
  • 1700,- Kč/pololetí
 
SBOROVÝ ZPĚV JAKO HLAVNÍ OBOR
  • 1250,- Kč/pololetí
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
  • 1700,- Kč/pololetí

 

VÝTVARKA PRO DOSPĚLÉ
  • Otevření oboru výtvarky pro dospělé a cena za výuku se odvíjí od aktuální situace a počtu zájemců o studium. Více informací poskytne vedoucí výtvarného oboru.
 
VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU
  • 1700,- Kč/pololetí
 
VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO DĚTI 4-6 LET
  • 1250,- Kč/pololetí
 
HUDEBNÍ HRÁTKY PRO DETI 4-6 LET
  • 1000,- Kč/pololetí 

Podklady k platbě na následující období předají žákům vyučující hlavního oboru vždy s vysvědčením na konci předchozího pololetí. Splatnost do 25. 8. (1. pololetí) a 15. 2. (2. pololetí).

Číslo účtu ZUŠ Kaplice pro zasílání školného: 214529364/0300 

V odůvodněných případech je možné vytvořit  „splátkový kalendář“  – u ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky. 

Nebojte se a ptejte se: 

Máte-li otázku, kterou Vám nepomůže zodpovědět vyučující hlavního oboru, zeptejte se ředitelky školy nebo zástupce ředitelky.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.