Úplata za vzdělání

HUDEBNÍ OBOR:
 • Individuální výuka Kaplice – 1700,- Kč/pololetí
 • Individuální výuka Vyšší Brod – 1600,- Kč/pololetí
 • Skupinová výuka 1500,- Kč/pololetí
 • Dva hlavní předměty (nástroje) 1500,- Kč/pololetí

 

VÝTVARNÝ OBOR
 • Kaplice: 1700,- Kč/ pololetí
 • Pobočka Vyšší Brod: 1600,- Kč/pololetí

 

SBOROVÝ ZPĚV JAKO HLAVNÍ OBOR
 • Kaplice: 1100,-Kč /pololetí
 • Vyšší Brod: 1100,-Kč / pololetí

 

VÝTVARKA PRO DOSPĚLÉ
 • Otevření oboru výtvarky pro dospělé a cena za výuku se odvíjí od aktuální situace a počtu zájemců o studium. Více informací poskytne vedoucí výtvarného oboru.

 

VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU
 • Kaplice: 1200,- Kč/pololetí
 • Vyšší Brod: 1200,- Kč/pololetí

 

VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO DĚTI 4-6 LET
 • Kaplice: 1700,- Kč/pololetí
 • Vyšší Brod: 1700,- Kč/pololetí

 

HUDEBNÍ HRÁTKY PRO DETI 4-6 LET
 • 1000,- Kč/pololetí (Kaplice i Vyšší Brod)

Podklady k platbě na následující období předají žákům vyučující hlavního oboru vždy s vysvědčením na konci předchozího pololetí. Splatnost do 25. 8. (1. pololetí) a 15. 2. (2. pololetí).

Číslo účtu ZUŠ Kaplice pro zasílání školného: 214529364/0300 

V odůvodněných případech je možné vytvořit  „splátkový kalendář“  – u ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky. Jsou-li žáky školy tři a více dětí z jedné rodiny, je možné na začátku školního roku požádat o slevu úplaty pro každé dítě v jednom oboru na 1500,- Kč/pololetí. Podmínkou je výborný prospěch a chování žáků.

Nebojte se a ptejte se: 

Máte-li otázku, kterou Vám nepomůže zodpovědět vyučující hlavního oboru, zeptejte se ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.