Přijímání žáků

Vážení rodiče, v případě zájmu o studium  vyplňte nejprve elektronickou přihlášku.

Součástí přihlášky před prvním kolem talentových průzkumů je rezervace termínu zkoušky. 
(Pokud Vaše dítě již ZUŠ navštěvuje a máte zájem o další předmět, je nutné přihlášku podat také, ale vyčkejte s podáním až po termínu talentových zkoušek.)

V MŠ v Kaplici a ve Vyšším Brodě pak probíhá v druhé polovině dubna druhé kolo talentových zkoušek. Pokud bude vaše dítě v MŠ vybráno, podávejte přihlášku v první polovině května. Instrukce dostanete ve vyrozumění o doporučení pro studium v ZUŠ

Vyrozumění o přijetí ke studiu v ZUŠ dostanete do konce června.

Pokud jsou přihlášky otevřené, můžete ji odeslat i mimo obvyklé přihlašovací období. V případě že se uvolní místo, budeme vás ihned kontaktovat. 

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

Vážení rodiče, milí žáčci, předpokladem pro přijetí do naší umělecké školy je složení talentové zkoušky.

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech 

1. kolo – je určeno pro všechny zájemce z řad předškoláků i školáků, probíhá v ZUŠ v odpoledních hodinách, aby mohli uchazeči přijít v doprovodu rodičů. Vyplňte si, prosím, předem na webových stránkách školy elektronickou přihlášku.

Kaplice:  16.4.2024 od 16.00 hodin, v budově Linecká č.p. 334

Vyšší Brod: 15.4.2024 od 16.00 hodin, hudební obor v budově Míru 201, výtvarný obor v budově ZŠ Vyšší Brod.

   

2. kolo probíhá v předškolních třídách mateřských škol v Kaplici a Vyšším Brodě  v týdnu od 22. – 26.4.2024 – věnujte, prosím, pozornost informacím v MŠ. V případě, že bude Vaše dítě vybráno a budete mít zájem o studium v ZUŠ, přihlaste dítě elektronicky na stránkách školy do 17.5.2024.

Studovat můžete obor hudební, výtvarný a literárně dramatický. Co Vás u zkoušek čeká? … 

 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

Doporučujeme dětem pustit motivační video určené pro žáky Mateřských škol a 1. tříd ZŠ „Jarní pozdrav ze ZUŠ Kaplice“ (Video Jarní pozdrav vzniklo v době uzavření škol v době lockdownu, doplňovaly je pracovní listy pro žáky MŠ a 1. tříd…)

U dětí posuzujeme zejména: 

1/ rytmus – schopnost po zkoušejících reprodukovat 5 rytmických modelů ve 4/4 a 3/4 taktu

2/ intonační a sluchové předpoklady – určení vyššího a nižšího tónu, rozpoznání směru melodie, opakování krátkého rytmicky melodického úseku

3/ zpěv písně – 1 libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu, 1 známá píseň s klavírním doprovodem (doporučujeme dětské lidové písně: Travička zelená, Ovčáci, čtveráci, Kočka leze dírou, Běží liška k Táboru …) 

4/ Motorika


 

VÝTVARNÝ OBOR

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste vašim dětem pustili motivační video „Karkulka“

Video trvá jen chviličku a budou li děti pozorně poslouchat, dozví se, jaký obrázek mohou pro nás doma nakreslit. V časové tísni a cizím prostředí se mohou děti cítit pod tlakem. Proto budeme rádi, pokud nám obrázek, nakreslený doma, nebo třeba v Mateřské škole, přinesete v den talentové zkoušky do ZUŠ. Obrázek nemusí být moc veliký, ale ani příliš malý. Ideální je formát A4. Obrázků ale může být i víc, ne jen jeden. Kreslit mohou děti tužkou, pastelkami, křídami, voskovkami… (mohou i kombinovat) nebo malovat vodovkami. Děkujeme.

 

U dětí posuzujeme zejména: 

1/ Zralost výtvarného projevu (schopnost zachytit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)

2/ Reakce výtvarnými prostředky na verbální motivaci (vyjádření myšlenky, samostatnost)

3/ Osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů… 

Ve výtvarném oboru Vás postupně seznámíme s kresbou, malbou, grafickými technikami, modelováním z keramické hlíny, dáme Vám možnost naučit se lépe fotografovat, upravovat fotografie, seznámíme Vás se základy grafického designu a typografie, umožníme Vám poutavou formou seznámit se s dějinami umění i s tím, co se na výtvarné scéně děje právě teď. Je toho ale ještě mnohem více… 


 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

1/ komunikativnost a mluvní předpoklady (dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi)

2/ pohybové dispozice ( dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)

3/ kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)


Všichni jste srdečně zváni… 

Děti, které prokáží předpoklady pro studium mohou být – z důvodu omezené kapacity školy – zařazovány pouze na uvolněná místa v různých studijních zaměřeních.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.