Přijímání žáků

Elektronickou přihlášku ke studiu v ZUŠ Kaplice vyplňte zde: 

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k334

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

Vážení rodiče, milí žáčci, předpokladem pro přijetí do naší umělecké školy je složení talentové zkoušky.

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech 

  • 1. kolo – je určeno pro všechny zájemce z řad předškoláků i školáků, probíhá v ZUŠ v odpoledních hodinách, aby mohli uchazeči přijít v doprovodu rodičů. Vyplňte si, prosím, předem na webových stránkách školy elektronickou přihlášku.

Kaplice:  25.4.2023 od 16.00 do 18 hodin, v budově Linecká č.p. 334

Vyšší Brod: 24.4. 2023 od 16.00 do 18 hodin, hudební obor v budově Míru 201, výtvarný obor v budově ZŠ Vyšší Brod.

              

  • 2. kolo probíhá v předškolních třídách mateřských škol v Kaplici a Vyšším Brodě  v týdnu od 9. – 12.5.2023 – věnujte, prosím, pozornost informacím v MŠ. V případě, že bude Vaše dítě vybráno a budete mít zájem o studium v ZUŠ, přihlaste dítě elektronicky na stránkách školy do 28.5.2023.

 

Studovat můžete obor hudební, výtvarný a literárně dramatický. Co Vás u zkoušek čeká? … 

 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

Doporučujeme dětem pustit motivační video určené pro žáky Mateřských škol a 1. tříd ZŠ „Jarní pozdrav ze ZUŠ Kaplice“ (Video Jarní pozdrav vzniklo v době uzavření škol v době lockdownu, doplňovaly je pracovní listy pro žáky MŠ a 1. tříd…)

U dětí posuzujeme zejména: 

1/ rytmus – schopnost po zkoušejících reprodukovat 5 rytmických modelů ve 4/4 a 3/4 taktu

2/ intonační a sluchové předpoklady – určení vyššího a nižšího tónu, rozpoznání směru melodie, opakování krátkého rytmicky melodického úseku

3/ zpěv písně – 1 libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu, 1 známá píseň s klavírním doprovodem (doporučujeme dětské lidové písně: Travička zelená, Ovčáci, čtveráci, Kočka leze dírou, Běží liška k Táboru …) 

4/ Motorika


 

VÝTVARNÝ OBOR

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste vašim dětem pustili motivační video „Karkulka“

Video trvá jen chviličku a budou li děti pozorně poslouchat, dozví se, jaký obrázek mohou pro nás doma nakreslit. V časové tísni a cizím prostředí se mohou děti cítit pod tlakem. Proto budeme rádi, pokud nám obrázek, nakreslený doma, nebo třeba v Mateřské škole, přinesete v den talentové zkoušky do ZUŠ. Obrázek nemusí být moc veliký, ale ani příliš malý. Ideální je formát A4. Obrázků ale může být i víc, ne jen jeden. Kreslit mohou děti tužkou, pastelkami, křídami, voskovkami… (mohou i kombinovat) nebo malovat vodovkami. Děkujeme.

 

U dětí posuzujeme zejména: 

1/ Zralost výtvarného projevu (schopnost zachytit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)

2/ Reakce výtvarnými prostředky na verbální motivaci (vyjádření myšlenky, samostatnost)

3/ Osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů… 

Ve výtvarném oboru Vás postupně seznámíme s kresbou, malbou, grafickými technikami, modelováním z keramické hlíny, dáme Vám možnost naučit se lépe fotografovat, upravovat fotografie, seznámíme Vás se základy grafického designu a typografie, umožníme Vám poutavou formou seznámit se s dějinami umění i s tím, co se na výtvarné scéně děje právě teď. Je toho ale ještě mnohem více… 


 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

1/ komunikativnost a mluvní předpoklady (dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi)

2/ pohybové dispozice ( dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)

3/ kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)


Všichni jste srdečně zváni… 

Děti, které prokáží předpoklady pro studium mohou být – z důvodu omezené kapacity školy – zařazovány pouze na uvolněná místa v různých studijních zaměřeních.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.