Pěvecký sbor Vyšší Brod

Pěvecký sbor Vyšší Brod je otevřen všem zájemcům z řad začínajících i pokročilejších zpěváčků. Učíme se základům správného dýchání, artikulace, zdokonalujeme se ve zpěvu. Učíme se reagovat na dirigentská gesta. Zároveň se učíme pozornosti, toleranci a sounáležitosti.
Seznámíme se s novými písněmi – méně známými i populárními, které někdy doprovodíme i pohybem či hrou na hudební nástroje. Důležité pro nás je, aby nás společné zpívání bavilo – alespoň většinou 🙂
 

Název předmětu : Pěvecký sbor
Vyučující : Mgr. Lucie Sirová, (korepetice Tomáš Rožboud, DiS)
Místo výuky : ZUŠ Vyšší Brod, učebna HN
Den/ čas : čtvrtek: 15:10 – 15:55 hod

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.