Flétnový soubor KaPísklata a KaPištci

KaPísklata
Soubor zobcových fléten KaPísklata je určen pro malé začínající muzikanty.
Flétna je pro děti srozumitelným a oblíbeným nástrojem a hra na ni má pozitivní vliv na zdraví a vývoj dechového ústrojí dítěte. Naučíme se nejen základům hry na zobcovou flétnu a prvním notám, ale i správnému dýchání, postoji, rytmu, nutnosti vzájemné spolupráce a vnímání hudby při hře ve skupině. Společně si nejen zahrajeme, ale i zazpíváme a budeme hrát rytmické hry.

Název předmětu: KaPísklata – přípravné studium pro hru na zobcovou flétnu
Pobočka: Kaplice
Den výuky: 
Vyučuje: Jana Čurdová, DiS. 

 

KaPištci
Soubor KaPištci navazuje na KaPísklata, je určen starším, pokročilejším žákům. Jedná se o soubor hrající jak starou hudbu, tak populární skladby. Děti se naučí chápat různé harmonie vycházející ze hry více hlasů a také umět převzít zodpovědnost za svoji nenahraditelnou úlohu při vícehlasé hře. Zdokonalí si hru z not, naučí se toleranci a komunikaci se spoluhráči a získají celkovou představu o fungování souboru.

Název předmětu: KaPištci – flétnový soubor
Pobočka: Kaplice
Den výuky: 
Vyučuje: Jana Čurdová, DiS. 

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.