Smyčcový soubor Kaplice

 Základy hry v hudebním souboru pro začátečníky i pokročilé (housle, violoncello, kontrabas, jiné nástroje po domluvě s vyučující) – souhra; orientace v hudebním textu; někdy hra z listu  :-); vzájemný respekt, tolerance a spolupráce;  schopnost slyšet nejen sebe, ale i ostatní hráče; schopnost rozumět dirigentským gestům a reagovat na ně; procvičování techniky hry na nástroj.
Široký repertoár od renesance po současnost – klasická dílka i populární kousky. Repertoár přizpůsobujeme úrovni jednotlivých hráčů. Volíme raději méně obtížné skladby, aby hráči měli prostor pro souhru a prožitek. 
Sdílení radosti ze společné hry, smysl pro role, důležitost každého hráče a zodpovědnost v týmu. Jsme nejen spoluhráči, ale i kamarádi.

Název předmětu: Smyčcový soubor 
Vyučuje: Mgr. Anežka Opekarová,  MgA. Libor Heřman
Místo výuky: Kaplice
Den/ čas: úterý 16.10 – 16:55

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.