Informace o akademii

Akademie umění a kultury při ZUŠ Kaplice

Základní umělecká škola otevírá 5. cyklus  Akademie umění a kultury Kaplice –  vzdělávání III. věku

Pokud máte nesplněný sen věnovat se jakékoli umělecké činnosti, chuť tvořit, hrát na nástroj, zpívat, hrát divadlo, zkusit různé výtvarné činnosti, grafiku, keramiku, je to možné. 5.cyklus  je plánován od roku 2024 do roku 2026. Akademie není vázána žádnými osnovami, výuka se bude přizpůsobovat individuálním možnostem a zájmům studujícího. 

  • Hudební obor  –  klavír, kytara, akordeon, housle, violoncello, dechové nástroje, dále zpěv, kontrabas, bicí nástroje – pouze v Kaplici. 
  • Výtvarný obor – minimální počet studentů ve skupině je pět – skupina si může zkusit si různé výtvarné činnosti, grafiku, keramiku, fotografování… 
  • Kombinované studium – jsme vytvořili společně se sdružením Hyalit, obsahem jsou přednášky a dílny ze všech oborů, výlety za kulturou a další aktivity.

 


Přihláška ke studiu na 5. cyklus / školní rok 2024/25 a 2025/26 ke stažení zde:

(Formulář je interaktivní, po otevření souboru můžete formulář vyplnit, poté jej uložte a pošlete jako přílohu na adresu zastupce@zuskaplice.cz, nebo odešlete fyzicky na korespondenční adresu školy ZUŠ Kaplice, Linecká 2, 38241 Kaplice  a to do konce dubna. Formulář lze samozřejmě i vytisknout prázdný a následně jej ručně vyplnit)


ZUŠ Kaplice se stala jednou z prvních pěti ZUŠ v jihočeském kraji, které mají možnost otevřít Akademii umění a kultury – projekt Jihočeského kraje a ZUŠ Kaplice, určený pro seniorky a seniory v oblasti uměleckého vzdělávání. 

Komu je projekt určen:

Akademie se primárně zaměřuje na občany důchodového věku, kteří bydlí na území Kaplice, Vyššího Brodu a blízkého okolí a mají zájem se aktivně věnovat hudbě, divadlu nebo výtvarnému umění na neprofesionální úrovni. Přestože jedním z kritérií je důchodový věk, je akademie otevřena i držitelům průkazů ZTP. V případě dostatečných kapacitních možností je možné se v Akademii vzdělávat jako kategorie „55 +“. 

Jak probíhá vzdělávání:

Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za čtrnáct dní a trvá 1 – 2 vyučovací hodiny. Vzdělávání – učitelé a lektoři – jsou plně financováni z příspěvku Jihočeského kraje. Projekt Akademie umění a kultury Kaplice – vzdělávání III. věku je plánován již od roku 2016 (vždy ve dvouletých cyklech).

Účastník studia, který splní po 2 letech stanovené podmínky, se stane absolventem Akademie umění a kultury Kaplice a bude mu vydán certifikát na slavnostní promoci. 

Partnerem projektu je Krajský úřad Jihočeského kraje. 

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.