Kaplické flétny

Flétnový soubor Základní umělecké školy byl založen v roce 1997 Václavem Klabouchem, učitelem  hry na flétny a dechové žesťové nástroje. Dívky  postupem doby ovládly pod vedením svého učitele všechny druhy zobcových fléten. Po nějaké době byl soubor ještě doplněn o klavírní doprovod. Flétnový soubor úspěšně reprezentuje školu na soutěžích, úzce spolupracuje s  Městským úřadem a Kulturně informačním centrem v Kaplici. Pravidelně se zúčastňuje koncertů a veřejných vystoupení.

Název předmětu : Kaplické flétny
Vyučující : Václav Klabouch
Místo výuky : Kaplice
Den/ čas: pátek 16:00 – 16:45

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.