Kytarový soubor Kaplice

Kytarový soubor je kolektivní předmět, kde jsou žáci rozděleni do více hlasů. Každý hlas je důležitý a v dané skladbě má nenahraditelnou úlohu. Děti se díky nacvičování svých partů a vzájemnému naslouchání naučí lépe chápat hudbu jako celek složený z více složek a vrstev, které mohou mít navzájem různé vztahy. Dále prohloubí své komunikační schopnosti, naučí se převzít dílčí odpovědnost za výsledek týmové práce a především budou prožívat společnou radost z hudby. Repertoár je rozkročen napříč hudebními epochami včetně soudobé hudby (pop, rock, …).

Název předmětu: Kytarový soubor
Vyučující: Ing. Jakub Čejka, DiS., René Klouda, DiS.
Místo výuky: Kaplice sál
Den/čas: středa 16.30 -18.00

ukázka z prvního koncertu kytarového souboru:

Koncert kytarového souboru 14.12.2022

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.