Zaměstnanci a vyučující

Vedení školy: 

Mgr. Anežka Opekarová, DiS. – ředitelka školy, housle, smyčcový soubor    |   e-mail: reditel@zuskaplice.cz   |   tel.: +420 728 582 727

Ing. Jakub Čejka, DiS. – zástupce ředitele školy, kytara, kytarový soubor    |   e-mail: zastupce@zuskaplice.cz   |   tel.: +420 725 975 455

Ekonom a administrativa:

Pavlína Steel  |   e-mail: kancelar@zuskaplice.cz |   tel.: +420 607 168 283

Správce ICT: 

Monika Slabihoudová   |   e-mail: itadmin@zuskaplice.cz


HUDEBNÍ OBOR

Smyčcové nástroje

Lea Myftari – housle    |   e-mail: l.myftari@zuskaplice.cz

Mgr. Anežka Opekarová, DiS. – housle, smyčcový soubor    |   e-mail: reditel@zuskaplice.cz

Mgr. Lucie Sirová – housle    |   e-mail: l.sirova@zuskaplice.cz

MgA. Libor Heřman – kontrabas, smyčcový soubor   |   e-mail: l.herman@zuskaplice.cz

Ludmila Rouhová, DiS. –  violoncello  |   e-mail: l.rouhova@zuskaplice.cz

Klávesové nástroje

Mgr. Radka Kahovcová – klavír, korepetice, pěvecký sbor, PHV    |   e-mail: r.kahovcova@zuskaplice.cz |   tel.: +420 777 644 674

Mgr. Alena Braunsteinová (Pekařová), DiS.– klavír, korepetice, harfa   |   e-mail: a.braunsteinova@zuskaplice.cz

Marie Heřmanová – klavír    |   e-mail: m.hermanova@zuskaplice.cz

Mgr. Magdalena Valentová – klavír    |   e-mail: m.valentova@zuskaplice.cz

Markéta Kurzová, DiS. –   korepetice pěveckého sboru, klavír    |   e-mail: m.kurzova@zuskaplice.cz

Mgr. Michael Bartoš , DiS. – klavír   |   e-mail: m.bartos@zuskaplice.cz

Akordeon

Tomáš Rožboud, DiS. – akordeon, elektronické klávesové nástroje, klavír    |   e-mail: t.rozboud@zuskaplice.cz

Dechové nástroje

Václav Klabouch – trubka, zobcová flétna, příčná flétna, pozoun, dechový orchestr    |   e-mail: v.klabouch@zuskaplice.cz

Luboš Ferebauer, DiS. – trubka, zobcová flétna, EKN   |   e-mail: l.ferebauer@zuskaplice.cz

Zdeňka Podroužková  – saxofon, zobcová flétna    |   e-mail: z.podrouzkova@zuskaplice.cz

Bc. Jitka Bieblová, DiS. – příčná flétna, zobcová flétna    |   e-mail: j.bieblova@zuskaplice.cz

Kytary

Vladislav Čížek, Dipl. um.  – kytara, kytarové soubory, elektronické zpracování hudby (nahrávací studio) – pobočka Vyšší Brod   |   e-mail: vl.cizek@zuskaplice.cz

Ing. Jakub Čejka, DiS.  – kytara, kytarový soubor   |   e-mail: j.cejka@zuskaplice.cz

René Klouda, DiS.  – kytara, kytarový soubor   |   e-mail: r.klouda@zuskaplice.cz

Daniel Tácha, DiS. – kytara   |   e-mail: d.tacha@zuskaplice.cz

Bicí nástroje

Jana Čurdová, DiS. – bicí nástroje,  souborová hra   | e-mail: j.curdova@zuskaplice.cz

Zpěv 

Klára Remsová, DiS. –  sólový zpěv, pěvecký sbor – na MD  |   e-mail: k.remsova@zuskaplice.cz

Ema Mičanová – zpěv    |   e-mail: e.micanova@zuskaplice.cz

Markéta Kurzová, DiS. –   korepetice pěveckého sboru, klavír, zpěv    |   e-mail: m.kurzova@zuskaplice.cz

Hudební teorie

Mgr. Lucie Sirová – hudební nauka    |   e-mail: l.sirova@zuskaplice.cz

Daniel Tácha, DiS. – hudební nauka, kreativně kompoziční seminář   |   e-mail: d.tacha@zuskaplice.cz

Mgr. Radka Kahovcová –  PHV    |   e-mail: r.kahovcova@zuskaplice.cz

Klára Remsová, DiS. –  hudební nauka, PHV – na MD  |   e-mail: k.remsova@zuskaplice.cz

Ludmila Rouhová, DiS. –   hudební nauka  |   e-mail: l.rouhova@zuskaplice.cz


VÝTVARNÝ OBOR

Mgr. Václav Kahovec – výtvarný obor / Kaplice, Vyšší Brod    |  e-mail: v.kahovec@zuskaplice.cz  |   tel.: +420 776 308 724

Jitka Davídková – výtvarný obor / Vyšší Brod | e-mail: j.davidkova@zuskaplice.cz

Mgr. Josef Lorenc, Dr. – výtvarný obor (Akademie umění a kultury) Kaplice | e-mail: j.lorenc@zuskaplice.cz


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

MgA. Jaromír Hruška  |   e-mail:  j.hruska@zuskaplice.cz


Provozní zaměstnanci:

Barbora Trinklová |   e-mail: b.trinklova@zuskaplice.cz / Kaplice

Ida Kortišová / Vyšší Brod


Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.