Výtvarný obor

Výtvarný obor nabízí žákům prostor k tvořivému poznávání reálného i fantazijního světa. Dává žákům potřebný vlastní prostor, ale umožňuje jim také pracovat v týmu, najít si své místo ve skupině. Na jednodušších zadáních i dlouhodobých projektech se společně pokoušíme hledat cesty k svobodnému vyjadřování a kreativitě.
Přípravné studium / 5 – 6 let
studium I. stupně / 7 – 14 let
studium II. stupně / 14 – 18 let

Vyučování probíhá jednou týdně v bloku o třech vyučovacích hodinách.

Během vyučování se žáci seznamují se základy tradičních výtvarných technik – kresbou, malbou, grafikou, modelováním, prostorovou tvorbou, ale i s méně tradičními přístupy prostřednictvím kombinací různých technik a postupů.

 Žáci se zájmem o studium s výtvarným zaměřením se systematicky připravují na talentové zkoušky na středních školách.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.