Dechový orchestr Kaplice

Dechový orchestr Zuš Kaplice byl založen v roce 2017 pod vedením p.uč.Václava Klaboucha. Z důvodu absence některých hudebních nástrojů vypomáhají tomuto orchestru bývalí žáci naší školy. Orchestr vystupuje na různých akcích pořádaných MěÚ Kaplice nebo KIC Kaplice. Dále vystupuje na různých koncertech. Například na Zuš Open, Muzikantském bále, srazech rodáků v Zubčicích, letním festivalu v Dolním Dvořišti, na přehlídce souborů Kaplicka, výstavě  Kaplický ušák apod.

Název předmětu : Dechový orchestr
Vyučující : Václav Klabouch
Místo výuky : Kaplice sál
Den/ čas: pátek 17.10 – 18.40 

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.