Soubor bicích nástrojů Kaplice

Soubor bicích nástrojů poskytuje žákům cennou zkušenost hry v souboru. Žáci se setkají nejen s klasickými bicími nástroji, ale i s melodickými bicími nástroji a perkusemi nejrůznějšího charakteru. V souboru si kromě rozvoje rytmického cítění zdokonalí dělení taktu na jednotlivé hodnoty a naučí se komunikaci se spoluhráči. Dále si osvojí základní techniku hry na nástroje a získají představu o fungování souboru jako takového. Soubor je koncipován primárně pro žáky bicího oddělení, nicméně je otevřen všem zájemcům díky své variabilitě.

Název předmětu: Soubor bicích nástrojů 
Pobočka: Kaplice 
Den výuky: úterý 16:10 – 16:55
Vyučuje: Jana Čurdová, DiS. 

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.