Akademie

Základní umělecká škola, Linecká 2, 382 41 Kaplice

Telefony, e-maily:

Kmenová škola v Kaplici

Ředitelka – Mgr. Anežka Opekarová: +420 728 582 727   |   e-mail: reditel@zuskaplice.cz

Zástupkyně ředitelky – Mgr. Lucie Sirová: +420 725 975 455   |   e-mail: zastupce@zuskaplice.cz

Pobočka Vyšší Brod

Pověřený vedoucí – Vladislav Čížek: +420 777 285 771

Hudební obor: tř. Míru čp. 201

Výtvarný obor: tř. Míru čp. 194 

———————————————————————————————————————————————————————

Klasifikace / ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA:

Právní forma:

příspěvková organizace s právní subjektivitou
Od 1. 1. 1995 – IČO 60 084 294 – zařazena do sítě škol MŠMT s účinností od 27. 5. 1996 se změnou platnosti od 1. 1. 1999 

Zřizovatel:

Jihočeský kraj 

Statutární orgán:

Ředitelka školy Mgr. Anežka Opekarová   |   e-mail: reditel@zuskaplice.cz

Zástupce ŘŠ:

Mgr. Lucie Sirová    |   e-mail: zastupce@zuskaplice.cz

Vymezení pravomoci a působností ŘŠ:

Zodpovídá:
za majetek, k němuž má organizace právo hospodaření, za chod školy / používání razítek, podpisové právo, nakládání s účty ZUŠ…/ 

Rozhoduje:
v právních úkonech, v personálních záležitostech zaměstnanců /dislokace, výkony, OP, MO …/

Schvaluje:
přijímání a odhlašování žáků
Jedná s nadřízenými orgány a partnery školy a vyřizuje stížnosti

Úplné znění zřizovací listiny je ke stažení:

» ZUŠ Kaplice, Linecká, ÚZ 2017 

ŠVP – k nahlédnutí v ředitelně ZUŠ, ve sborovně, na pobočce v učebně V.Čížka a jednotlivé kapitoly u vyučujících.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.