Absolventi 2022-2023

V letošním školním roce se připravilo na absolutorium v ZUŠ 32 žáků. První stupeň ( 7- 8  let studia v ZUŠ) absolvovalo 29 žáků, druhý stupeň (11 – 12 let studia) 3 žáci. Žáci hudebního oboru ukončují studium absolventským koncertem, žáci výtvarného oboru absolventskou výstavou. Všem absolventům gratulujeme a přejeme, aby jim umění bylo v životě obohacením a zdrojem radosti.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.