Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (27.4.2023)

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů pořádala ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních 27.4.2023.

Smyčcové trio ve složení Iva Hulíková (housle ze třídy Mgr. Anežky Opekarové), Kateřina Bürgerová (housle, ZUŠ Velešín ze třídy Marie Bůžkové,dipl.spec.), Eliška Kratochvílová (kontrabas ze třídy MgA. Libora Heřmana) přivezlo třetí místo a mnoho hudebních zkušeností.

Trio bylo vybráno do stipendijního programu MenArt (roční stipendijní program určený dětem a studentům nadaným v uměleckých oborech a jejich pedagogům. Umožňuje jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s mentory – výraznými osobnostmi české umělecké scény). Stipendium na rok 2023-24 k violistovi, skladateli a dirigentovi Jiřímu Kabátovi. Z celé republiky si tento mentor vybíral tři soubory.

Gratulujeme

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.