Domluva rozvrhů s učiteli

Vážení rodiče, milí žáci domluva rozvrhů s učiteli proběhne ve dnech 1. 9. a 2. 9.  kolektivní rozvrhy naleznete na tomto odkazu: https://www.zuskaplice.cz/kolektivni-rozvrhy/ Nejprve se prosím zapište do předmětů kolektivní výuky (nauka, soubory, sbor, výtvarný obor), teprve potom si domlouvejte individuální výuku. Pokud se žák nezapíše do 7.9. do všech předmětů dle ŠVP, bude jeho místo nabídnuto jiným […]

Bezpečnostní upozornění

Z důvodu rekonstrukce budovy č.p. Linecká 334 v Kaplici  – prosíme  příchozí, aby  dbali zvýšené opatrnosti, respektovali pokyny stavebního dozoru. Povolen je pouze přístup určeným koridorem. V ostatních prostorách dvorku je pobyt zakázán.