Nabídka kurzů v ZUŠ Kaplice

V letošním roce opět nabízíme kurzy: Hrátky s písničkou a Výtvarné hrátky. Více informací v přiloženém plakátu  

Dotační program „My v tom Čechy nenecháme I“

(PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY) ZUŠ Patří mezi podporované aktivity   Je možné čerpat celkem až 4000,- Kč na rok 2022 na aktivity blíže specifikované v přiloženém dokumentu. Vážení rodiče, v případě, že Vám tato dotace bude přiznána, bude Vám vráceno i uhrazené školné (úplata za vzdělání) v […]