Zápis – domluva rozvrhů s učiteli včetně kolektivních předmětů

Vážení rodiče, milí žáci domluva rozvrhů s učiteli proběhne ve dnech 4. 9. a 5. 9. 
Od 6. 9.2023 probíhá výuka ve všech oborech dle rozvrhů, včetně předmětů kolektivní interpretace.
Hudební nauky se vyučují od 11.9.2023

kolektivní rozvrhy naleznete na tomto odkazu: https://www.zuskaplice.cz/kolektivni-rozvrhy/

Nejprve se prosím zapište do předmětů kolektivní výuky (soubory, sbor, výtvarný obor), teprve potom si domlouvejte individuální výuku a hudební nauku.
Pokud se žák nezapíše do 8.9. do všech předmětů dle ŠVP, bude jeho místo nabídnuto jiným zájemcům.

tam, kde se v tabulce místo konkrétního času nachází telefonní číslo, prosím kontaktujte na tomto čísle vyučujícího v daném časovém rozmezí.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.