Dotační program „My v tom Čechy nenecháme I“

(PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY)
ZUŠ Patří mezi podporované aktivity
 
Je možné čerpat celkem až 4000,- Kč na rok 2022 na aktivity blíže specifikované v přiloženém dokumentu.
Vážení rodiče, v případě, že Vám tato dotace bude přiznána, bude Vám vráceno i uhrazené školné (úplata za vzdělání) v naší ZUŠ.
 
více informací v přiloženém dokumentu

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.