Domluva rozvrhů s učiteli

Vážení rodiče, milí žáci domluva rozvrhů s učiteli proběhne ve dnech 1. 9. a 2. 9. 

kolektivní rozvrhy naleznete na tomto odkazu: https://www.zuskaplice.cz/kolektivni-rozvrhy/

Nejprve se prosím zapište do předmětů kolektivní výuky (nauka, soubory, sbor, výtvarný obor), teprve potom si domlouvejte individuální výuku.
Pokud se žák nezapíše do 7.9. do všech předmětů dle ŠVP, bude jeho místo nabídnuto jiným zájemcům.

Veškerá výuka probíhá dle rozvrhů od 5.9.2022

tam, kde se v tabulce místo konkrétního času nachází telefonní číslo, prosím kontaktujte na tomto čísle vyučujícího v daném časovém rozmezí.

Copyright 2021 ZUŠ Kaplice – www.zuskaplice.cz. Všechna práva vyhrazena.

Spravuje PCKBnet s.r.o. Kaplice – www.pckbnet.cz a dronBEE – www.dronbee.cz.