Přijímání nových žáků

 

Elektronickou přihlášku ke studiu v ZUŠ Kaplice vyplňte zde:

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k334

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Vážení rodiče, milí žáčci, předpokladem pro přijetí do naší umělecké školy je složení talentové zkoušky.


Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech 

1. kolo je určeno pro všechny zájemce z řad předškoláků i školáků, probíhá v ZUŠ v odpoledních hodinách, aby mohli uchazeči přijít v doprovodu rodičů.

2. kolo (dodatečné) - probíhá v předškolních třídách mateřských škol. 


Studovat můžete obor hudební, výtvarný a literárně dramatický.


Co Vás u zkoušek čeká? ...

Kritéria pro hodnocení žáků a přijímání ke studiu

 

Hudební obor

1/ rytmus - schopnost po zkoušejících reprodukovat 5 rytmických modelů ve 4/4 a 3/4 taktu

2/ intonační a sluchové předpoklady - určení vyššího a nižšího tónu, rozpoznání směru melodie, opakování krátkého rytmicky melodického úseku

3/ zpěv písně - 1 libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu, 1 známá píseň s klavírním doprovodem (doporučujeme dětské lidové písně: Travička zelená, Ovčáci, čtveráci, Kočka leze dírou, Běží liška k Táboru ...)

4/ Motorika

 

Výtvarný obor

1/ Zralost výtvarného projevu (schopnost zachytit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)

2/ Reakce výtvarnými prostředky na verbální motivaci (vyjádření myšlenky, samostatnost)

3/ Osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů

 

Literárně dramatický obor

1/ komunikativnost a mluvní předpoklady (dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi)

2/ pohybové dispozice ( dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev pizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)

3/ kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V hudebním oboru nabízíme studium v těchto studijních zaměřeních: hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baryton, tenor, tubu, bicí nástroje, akordeon, klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, kytaru (elektrickou kytaru), baskytaru, sólový zpěv, sborový zpěv.

Ve výtvarném oboru Vás postupně seznámíme s kresbou, malbou, grafickými technikami, modelováním z keramické hlíny, dáme Vám možnost naučit se lépe fotografovat, upravovat fotografie, seznámíme Vás se základy grafického designu a typografie, umožníme Vám poutavou formou seznámit se s dějinami umění i s tím, co se na výtvarné scéně děje právě teď. Je toho ale ještě mnohem více...

všichni jste srdečně zváni...

Děti, které prokáží předpoklady pro studium mohou být - z důvodu omezené kapacity školy - zařazovány pouze na uvolněná místa v různých studijních zaměřeních.